Raport bieżący nr 4/2019
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych