ODSZKODOWANIA – SZKODY OSOBOWE

25/02/2016

Inne wypadki

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie. Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek […]
25/02/2016

Błędy medyczne

Odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, […]
25/02/2016

Wypadki za granicą

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą. Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika […]
25/02/2016

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym […]
25/02/2016

Wypadki przy pracy

Odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, […]
25/02/2016

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy, o ile nie ponosi on wyłącznej […]
21/11/2015

Szkody osobowe

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo, jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 k.c. reguluje i wymienia […]