Wypadki komunikacyjne

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych
Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy, o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku, odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

Odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków
Odszkodowanie przysługuje pieszemu nawet, gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

Odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach innych sytuacjach

Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku
Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.