Raport bieżący nr 35/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28
Godzina publikacji 14:19
Raport bieżący nr 35/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 sierpnia 2020 r.:

  1. KL Investment Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 49,75 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów;
  2. Corpor Capital Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.630.540 co uprawniało do 50,25 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 29,12% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-08-28