Raport bieżący nr 7/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2011

Data sporządzenia

2011-01-28

Raport bieżący nr

7/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna wybierana w systemie ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Rejestracja Papierów Wartościowych

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Komunikat Działu Operacyjnego na podstawie, którego poinformowano, że zgodnie z uchwałą Nr 40/11 z dnia 19.01.2011 r. Zarządu KDPW S.A. w dniu 31 stycznia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 600.000 akcji pod kodem ISIN PLERPCO00017.

Łączna liczba papierów po rejestracji wynosi 5.600.000.

 

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt. 1 RMF GPW

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-28