Raport bieżący EBI nr 1/2011

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2011

04.01.2011r.

 

Informacja w sprawie niestosowania w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) wykonując obowiązek nałożony § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będzie stosowana zasada 2 z części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

 

Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządu spółek giełdowych

Zasada 2”

„Spółka zapewnie funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.”

 

Emitent oświadcza, iż zamiarem jego jest zapewnienie funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, z zastrzeżeniem, iż intencją Emitenta nie jest publikowanie raportów bieżących w języku angielskim.

 

Przyczyną fragmentarycznego odstąpienia od realizacji ww. zasady jest chęć ograniczenia kosztów związanych z tłumaczeniami raportów bieżących, które z uwagi na charakter i wielkość Spółki oraz potencjalną ilość raportów bieżących, zostały zakwalifikowane jako nieproporcjonalnie wysokie do ich celu. Spółka w najbliższej przyszłości nie planuje zapewniania dostępu do raportów bieżących w języku angielskim.

 

Skutki częściowego niezastosowania ww. zasady, Emitent niweluje publikując raporty bieżące w języku polskim.

 

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 pkt 3

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-04