Raport bieżący nr 1/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2011

Data sporządzenia

2011-01-03

Raport bieżący nr

1/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje,
że w dniu dzisiejszym Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-03