Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 04-01-2011

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 2/2011 z dnia 04-01-2011

Data sporządzenia

2011-01-05

Raport bieżący nr

2/2011/K

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu numer 2/2011 z dnia 04.01.2011 roku, z powodu błędu pisarskiego.

Błędnie podano nazwę ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A a powinno być ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-05