Raport bieżący nr 23/2016
Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo