Raport bieżący nr 22/2016
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki