Publikacja raportu bieżącego nr 22/2016

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Wandy Ronka-Chmielowiec z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący ESPI nr 21/2016), podjęła na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i dokooptowaniu z dniem 22 lipca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka.

Pełna treść raportu dostępna na: Strefa Inwestora -> Raporty Bieżące -> Rok 2016.