Raport bieżący nr 25/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał