Raport bieżący nr 24/2016
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.