Raport bieżący nr 24/2016
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 24/2016 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Data sporządzenia 2016-10-17
Raport bieżący nr 24/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2016 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Lewandowskiego  o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki.

Załącznik: Powiadomienie o transakcjach

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-10-17
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-10-17