Raport bieżący nr 16/2014
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy