Raport bieżący nr 17/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.