Raport bieżący nr 17/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014

Data sporządzenia
2014-06-24
Raport bieżący nr
17/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2014

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-06-24
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-06-24