Raport bieżący nr 27/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2014

Data sporządzenia
2014-12-31
Raport bieżący nr
27/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Carascola Investments LTD z siedzibą na Cyprze („Kupujący”) a Tuderonia Ventures z siedzibą na Cyprze („Sprzedający”) umowy sprzedaży akcji.
Przedmiotem umowy jest 1000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 euro każda spółki EuCO S.C. Sp z siedzibą w Luksemburgu, która jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Emitenta.

Akcje będące przedmiotem nabycia stanowią 8,5 % w ogólnej liczbie głosów EuCO S.C.Sp. oraz ok. 1% w kapitale zakładowym spółki EuCO S.C. Sp i stanowią długoterminową lokatę kapitału Kupującego. W wyniku nabycia akcji udział Carascola Investments w kapitale zakładowym wyniesie 1% oraz w ogólnej liczbie głosów EuCO S.C. Sp wyniesie 8,5 %.
Nabycie ww. akcji nastąpiło za łączną cenę 5 000 000 zł, tj. kwotę 5 000 zł za 1 akcję.

Istnieją powiązania osobowe pomiędzy Emitentem i Kupującym oraz osobami nimi zarządzającymi i nadzorującymi a Sprzedającym oraz osobami nim zarządzającymi. Tuderonia Ventures jest podmiotem zależnym od Pana Krzysztofa Lewandowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Kupujący jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta.

Nabywane aktywa zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kupujący sfinansuje nabycie aktywów ze środków własnych.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Carascola Investments LTD z siedzibą na Cyprze („Kupujący”) a Pardenana LTD z siedzibą na Cyprze („Sprzedający”) umowy sprzedaży akcji.

Przedmiotem umowy jest 1000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 euro każda spółki EuCO S.C. Sp z siedzibą w Luksemburgu, która jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Emitenta.

Akcje będące przedmiotem nabycia stanowią 8,5% w ogólnej liczbie głosów EuCO S.C.Sp. oraz ok. 1% w kapitale zakładowym spółki EuCO S.C. Sp i stanowią długoterminową lokatę kapitału Kupującego. W wyniku nabycia akcji udział Carascola Investments w kapitale zakładowym wyniesie 1% oraz w ogólnej liczbie głosów EUCO S.C. Sp wyniesie 8,5%.
Nabycie ww. akcji nastąpiło za łączną cenę 5 000 000 zł, tj. kwotę 5 000 zł za 1 akcję.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i Kupującym oraz osobami nimi zarządzającymi i nadzorującymi a Sprzedającym oraz osobami nim zarządzającymi.
Kupujący jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta.

Nabywane aktywa zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kupujący sfinansuje nabycie aktywów ze środków własnych.

Wskutek ww. transakcji z Tuderonia Ventures i Pardenana LTD, łączny udział Carascola Ivestments w kapitale zakładowym EUCO S.C. Sp wyniesie 2% oraz 17 % w ogólnej liczbie głosów.

Wskutek zawarcia obydwu powyższych umów Emitent kontroluje pośrednio, w tym za pośrednictwem Carascola Investment Ltd, i bezpośrednio 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów EuCO S.C.Sp. z siedzibą w Luksemburgu.

Transakcje nabycia przez Carscola Investments od Tuderonia Ventures i Pardenana LTD akcji EuCo S.C.Sp. mają na celu nabycie przez Grupę Kapitałową EuCO udziału 9% w zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp. komandytowa, Emitent kontrolować będzie 100% udziałów w EuCO S.C.Sp. a za jej pośrednictwem bezpośrednio i pośrednio 99% udziału w zysku Kancelarii i jest elementem warunkującym nabycie 9% udziału w zysku Kancelarii.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-12-31
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-12-31