Raport bieżący nr 27/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną