Raport bieżący nr 13/2014
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.