Raporty bieżące nr 13/2014, 14/2014 i 15/2014 opublikowane.