Raport bieżący nr 15/2011


RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2011

Data sporządzenia

2011-06-13

Raport bieżący nr

15/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 13.06.2011 r. zgodnie z par.24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki podjęła uchwałę na podstawie, której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok finansowy 2011. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/ MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu:

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2011 roku zgodnie z MSR/MSSF

– przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2011 roku zgodnie z MSR/MSSF

– badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2011 rok zgodnie z MSR/MSSF

– badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2011 rok zgodnie z MSR/MSSF

 

Prace określone powyżej zostaną wykonane do dnia:

– przekazanie projektu i opinii raportu za I półrocze 2011 r. do dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

– przekazanie projektu i opinii raportu za 2011 r. ( skonsolidowanego i jednostkowego ) do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-13