Raport bieżący nr 16/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2011

Data sporządzenia

2011-06-13

Raport bieżący nr

16/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki
w dniu 13.06.2011r powołała w skład Zarządu Spółki od dnia 13 czerwca 2011 r. Pana Adama Wszołka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

Pan Adam Wszołek w 1993 roku ukończył Wydział Rolniczy o kierunku Ekonomika na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1995 r. ukończył Podyplomowe Studium Finansów na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, natomiast w 1996 r. ukończył Menedżerskie Studium Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1997 – 2000 kontynuował studia doktoranckie z Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe Pana Adama Wszołka obejmuje m.in. wieloletnie kierowanie zespołem analityków Centrali Cuprum Banku S.A. oraz kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora w PZU S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu

Pan Adam Wszołek nie prowadzi działalności konkurencyjnej z działalnością Spółki, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Wszołek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Wobec dokonanych zmian, od dnia 13 czerwca 2011r., Zarząd Spółki będzie działał w następującym składzie:

Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu

Adam Wszołek – Wiceprezes Zarządu

 

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt.22 RMF GPW.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-13