Raport bieżący nr 11/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2012

Data sporządzenia 2012-06-20
Raport bieżący nr 11/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2012r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2012 r.:

1. SPEXAR LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 520 000, co uprawniało do 39,97 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14 % ogólnej liczby głosów;

2. CORPOR CAPITAL LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 520 000, co uprawniało do 39,97 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14 % ogólnej liczby głosów;

3. KUBACH INVESTMENT LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 762 967, co uprawniało do 20,06 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 13,62 % ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna: art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-06-20