Raport bieżący nr 12/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2012

Data sporządzenia 2012-06-20
Raport bieżący nr 12/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012 r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Uchwałą numer 1 z dnia 20.06.2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-06-20