Raport bieżący nr 01/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2012

Data sporządzenia

2012-01-04

Raport bieżący nr

1/2012

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, EuCO) informuje, że w dniu 04.01.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-527) przy ul. J. Supniewskiego 11, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu:

 

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2012 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2012 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2012 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2012 rok zgodnie z MSR/MSSF.

 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Prace określone powyżej zostaną przekazane w osobnym raporcie.

 

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-01-04