Powołanie Rady Nadzorczej EuCO na kolejną kadencję

Utworzono: 25 czerwca 2013r.

Powołanie Rady Nadzorczej EuCO na kolejną kadencję

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało, że w dniu 25 czerwca 2013 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w drodze uchwał decyzję w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w niezmienionym składzie.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”