Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Utworzono: 25 czerwca 2013r.

Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 czerwca 2013r. uchwałą nr.11 podzieliło zysk netto za 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”