Odstąpienie od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o.