Dobre wyniki finansowe GK EuCO za I kwartał 2022 roku.