Spółka złożyła do Sądu dokumenty w postępowaniu sanacyjnym