Raport bieżący nr 15/2022
Rezygnacja Członka Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji