Obligacje EuCO serii B na Catalyst

Zarząd GK EuCO informuje, że od dziś obligacje EuCO serii B są notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Zobacz raport bieżący nr 31/2020: https://bit.ly/3fGLHfr