Krzysztof Lewandowski w Komitecie Krajowym Olimpiad Specjalnych Polska