225 000 zł dla pasażera pojazdu sprawcy.

W styczniu 2018 r. Pani Magdalena była uczestniczą wypadku komunikacyjnego, jako pasażer pojazdu sprawcy. Pojazd, którym się poruszała zderzył się z lokomotywą. W następstwie zdarzenia Pani Magdalena doznała urazu wielomiejscowego, a zwłaszcza wieloodłamowego złamania kości twarzoczaszki, utraty kilku zębów, utraty śledziony, złamania miednicy oraz złamania obojczyka. Dzięki intensywnemu leczeniu i specjalistycznej pomocy lekarskiej Pani Magdalenie udało się powrócić do sprawności i normalnego funkcjonowania. Poszkodowana powróciła do dawnej pracy i choć odczuwa skutki wypadku (zwłaszcza z uwagi na usuniętą śledzionę), stara się funkcjonować tak jak przed zdarzeniem.

Pani Magdalena powierzyła swoją sprawę EuCO S.A., które w toku likwidacji uzyskało łączną sumę wypłat w wysokości 121 032 zł (w tym 112 776 zł tytułem zadośćuczynienia) oraz uzyskało objęcie Poszkodowanej programem pomocowym (w skład którego wchodzą m.in. wizyty kontrolne, rehabilitacje opłacane przez towarzystwo ubezpieczeń). Należy zaznaczyć, że Poszkodowana chciała zakończyć leczenie już wcześniej, jednak pod wpływem rozmów z przedstawicielami EuCO leczenie nie zostało przerwane, podjęty został program pomocowy – Poszkodowanej została zapewniona opieka, której potrzebuje, a ciągłość leczenia pozwoliła na uzyskanie adekwatnej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowań. W toku negocjacji (w październiku 2018 r.) uzyskano maksymalną propozycję ugody na poziomie 225 000 zł z jednoczesnym zapewnieniem kontynuacji programu pomocowego (pomimo podpisania ugody). Decyzja o podpisaniu ugody zapadła po konsultacji z Mecenasami EuCO i za zgodą Klientki. W ocenie Mecenasów EUCO ugoda na wynegocjowanym poziomie jest korzystna biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, aktualny stan Poszkodowanej, wyłączenie z niej programu pomocowego oraz biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów.