700 000 zł dla pasażerki pojazdu sprawcy

W 2009 r. Pani Aleksandra była uczestniczką wypadku komunikacyjnego, jako pasażerka pojazdu sprawcy. W 2011 r. podpisano w sprawie ugodę na 350 000 zł pomniejszoną o 40% przyczynienia. Przyczynienie wynikało z faktu, iż poszkodowana poruszała się bez pasów i w dodatku z pijanym kierowcą. Oprócz tego uzyskano wówczas dla Klientki rentę z tytułu niezdolności do pracy i zwiększonych potrzeb w łącznej wysokości 1328 zł (po uwzględnieniu przyczynienia 40%), jednak Poszkodowana nie chciała ich kapitalizować. W 2017 r. powrócono do sprawy i podwyższono wysokość wypłacanych rent do 2354 zł (po uwzględnieniu przyczynienia 40%), uzyskano również wyrównanie za lata poprzednie. W toku negocjacji ustalono wysokość kapitalizacji na poziomie 700 000 zł, na co poszkodowana przystała.