Raport bieżący nr 10/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2013

Data sporządzenia 2013-06-25
Raport bieżący nr 10/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013r.

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2013 r.:

1. SPEXAR LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 520 000, co uprawniało do 50 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14 % ogólnej liczby głosów;

2. CORPOR CAPITAL LTD – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 520 000, co uprawniało do 50 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,14 % ogólnej liczby głosów;

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-06-25
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-06-25