Raport bieżący nr 21/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2013

Data sporządzenia
2013-12-12
Raport bieżący nr
21/2013
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 

Temat: Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Wiceprezes Jolanty Zendran o transakcjach dokonanych przez jej małżonka Mirosława Zendran.
W zawiadomieniu poinformowano, że Mirosław Zendran nabył w dniu 10 grudnia 2013 roku akcje Spółki, których wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Pan Mirosław Zendran pozostaje w związku małżeńskim z Wiceprezes Zarządu – Panią Jolantą Zendran i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały w dniu 10.12.2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2013-12-12
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2013-12-12