Raport bieżący nr 19/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2013

Data sporządzenia 2013-10-04
Raport bieżący nr 19/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 października 2013 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki– Pana Daniela Kubacha , że spółka Kubach Investment LtD zawarła w dniu 01.10.2013r. transakcje dotyczące akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Pan Daniel Kubach wchodzi w skład organów zarządzających spółki Kubach Investment LtD i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały w dniu 01.10.2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu nadzorującego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Załącznik do raportu: Sprzedaż akcji z dnia 04.10.2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2013-10-04
Członek Zarządu Agata Rosa 2013-10-04