Raport bieżący nr 11/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2013

Data sporządzenia 2013-06-25
Raport bieżący nr 11/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013r.

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu nr 11/2013 (kliknij aby zobaczyć)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-06-25
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-06-25