Raport bieżący nr 06/2015
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy