Raport bieżący nr 27/2015
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2015

Data sporządzenia 2015-11-17
Raport bieżący nr 27/2015
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17.11.2015 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki polegającej na zbyciu akcji pod tytułem darmym przez Członka Rady Nadzorczej oraz nabyciu tych akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią zawiadomień:

Joanna Smereczańska-Smulczyk Członek Rady Nadzorczej Emitenta poinformowała, że w dniu 13.11.2015 r. na skutek wykonania zawartej umowy darowizny doszło do przeniesienia praw własności 3 000 (trzech tysięcy) akcji Emitenta na współmałżonka Dawida Marcina Smulczyka.

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-11-17
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-11-17