Zimowe odszkodowania – Polacy nie wiedzą jak je uzyskać

ZIMOWE ODSZKODOWANIA – POLACY NIE WIEDZĄ JAK JE UZYSKAĆ

13 lutego 2012 r.

Informacja prasowa

 

 

 

 

 

ZIMOWE ODSZKODOWANIA – POLACY NIE WIEDZĄ JAK JE UZYSKAĆ

 

 

Z doświadczeń Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wynika, że Polacy nie wiedzą, jakie kroki podjąć, żeby otrzymać tzw. „zimowe” odszkodowania, związane między innymi z upadkiem na nieodśnieżonym chodniku, urazami powstałymi z powodu spadających sopli czy poślizgiem samochodu na oblodzonej drodze.

„Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie musimy podjąć trzy kroki zaraz po zdarzeniu – zrobić zdjęcie miejscu wypadku, zebrać dane świadków i zawiadomić policję lub straż miejską. Polacy nie zdają sobie sprawy jak ważne dla dalszego postępowania jest nasze działania kilka minut po wypadku – bez materiału dowodowego z miejsca zdarzenia, uzyskanie odszkodowania jest niezwykle trudne”, podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Możliwość uzyskania zimowych odszkodowań znajduje podstawę w treści art. 415 Kodeksu Cywilnego („Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”) a także ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami.

O odszkodowanie mogą starać się bezpośrednio osoby fizyczne (np. pieszy po wypadku na nieodśnieżonej drodze), osoby prawne (np. w sprawie zniszczonego samochodu należącego do firmy), ale także pośrednio poszkodowani (np. matka po córce, która poniosła śmierć na skutek obrażeń doznanych w wyniku upadku na oblodzonym chodniku).

Poszkodowany musi wykazać, że do zdarzenia doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za dany teren, np. właściciela posesji, nieruchomości czy zarządcy drogi. Jeżeli za właściwe utrzymanie danego terenu odpowiada podwykonawca (np. firma sprzątająca), to on staje się adresatem roszczenia. Gdy pozwany posiada polisę OC, poszkodowany zwraca się o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

„W tego typu sprawach musimy udowodnić winę podmiotu odpowiedzialnego za właściwe danego terenu w okresie zimowym oraz wskazać, że jego zaniechanie było bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Na przykład nie uzyskamy odszkodowania, jeśli nad ranem doszło do bardzo intensywnych opadów, dozorca nie był w stanie odśnieżyć terenu, a my złamaliśmy nogę. Ale jeśli okaże się, że gdy kilka godzin po opadach teren nadal nie jest uprzątnięty, a nam się przytrafi nieszczęście, mamy podstawy do uzyskania odszkodowania”, wyjaśnia mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Europejskie Centrum Odszkodowań na etapie przesądowym prowadzi około 500 spraw związanych z zimowymi odszkodowaniami, a na drodze sądowej – około 200 spraw. Eksperci EuCO podkreślają, że około 70 proc. spraw, które trafiają do Spółki, nie spełnia wymogów formalnych – brakuje materiału dowodowego zebranego przez poszkodowanego w dniu zdarzenia, co w większości przypadków uniemożliwia starania o odszkodowanie.

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej . Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT
(spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 50 tys. Spółka posiada 15 tys. współpracowników w całym kraju
oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03, d.kuras@kancelariapr.pl