REKORDOWE WYNIKI GRUPY EuCO PO CZTERECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

REKORDOWE WYNIKI GRUPY EuCO PO CZTERECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

21 lutego 2012 r.
Informacja prasowa

 

 

REKORDOWE WYNIKI GRUPY EuCO PO CZTERECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 34,8 mln złotych i były o 45 proc. wyższe od osiągniętych w 2010 roku (24 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę EuCO po czterech kwartałach 2011 roku wyniósł 7,4 mln złotych – to wynik o 21,3 proc. lepszy od osiągniętego w 2010 roku (6,1 mln złotych) i najwyższy w historii.

Grupa EuCO odnotowała także rekordowe wyniki w czwartym kwartale 2011 roku (październik – grudzień 2011). Przychody ze sprzedaży wyniosły 11,5 mln złotych, a zysk netto 2,3 mln złotych.

„Bardzo nas cieszy wynik ostatniego kwartału, który okazał się najlepszy w historii EuCO. Zdobywamy coraz silniejszą pozycję na polskim rynku i umacniamy się jako lider w Czechach. Pierwszy rok naszej obecności na GPW uznajemy za bardzo udany – inwestorzy mogą obserwować wzrost naszych wyników od początku działalności, niezależnie od koniunktury gospodarczej”, powiedział Adam Wszołek, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A..

Cały czas rośnie liczba spraw, które EuCO zgłasza do towarzystw ubezpieczeniowych – w 2011 roku zgłoszono 15,3 tys. spraw (to wynik o prawie 46 proc. lepszy od osiągniętego w 2010 roku). Jest to zasługa m.in. nowych regulacji prawnych (zadośćuczynienie na rzecz najbliższego członka rodziny, pozwy zbiorowe, wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), wzrostu świadomości osób poszkodowanych oraz rosnącej liczby współpracowników EuCO, których liczba w całym kraju przekroczyła 15 tysięcy.

Rekordowymi wynikami może wykazać się Kancelaria Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów EuCO w postępowaniach sądowych. Na koniec grudnia 2011 roku Kancelaria prowadziła ponad 2100 spraw na łączną ponad kwotę 57,7 mln złotych. Po czterech kwartałach 2011 roku przychody ze sprzedaży Kancelarii wyniosły 5 mln złotych (to wzrost o ponad 350 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2010 roku), a zysk netto ukształtował się na poziomie 1,1 mln złotych

„Autorski pomysł EuCO stworzenia własnej Kancelarii Radców Prawnych okazał się sukcesem. Dajemy naszym klientom możliwość dochodzenia wyższych roszczeń na drodze sądowej, pod opieką profesjonalnych pełnomocników, których skuteczność sięga 85 procent. Wyznaczamy w Polsce nowe standardy na rynku odszkodowań”, powiedział Adam Wszołek.

 

W wynikach Grupy konsolidowane są dane finansowe spółki działającej w Czechach – Evropské Centrum Odškodného s.r.o., lidera czeskiego rynku odszkodowań. Po trzech kwartałach 2011 roku przychody ze sprzedaży w spółce czeskiej wyniosły 6,2 mln złotych (wynik o prawie 103 proc. lepszy od osiągniętego w 2010 roku), a zysk netto 1,4 mln zł.

Wyniki spółek węgierskiej i słowackiej nie są jeszcze konsolidowane.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej . Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech), Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji) oraz EuCO Marketing Sp. z o.o. (działalność marketingowa oraz zarządzanie własnością intelektualną Grupy).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 50 tys. Spółka posiada 15 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03, d.kuras@kancelariapr.pl