Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

29.09.2017godz. 12:27

Raport bieżący nr 32/2017
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

27.09.2017godz. 15:46

Raport bieżący nr 31/2017
Zbycie pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. – EUCOCAR S.A.

22.09.2017godz. 18:15

Raport bieżący nr 30/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na dzień 18 października 2017 r.

21.09.2017godz. 11:46

Raport bieżący nr 29/2017
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

16.08.2017godz. 17:02

Raport bieżący nr 28/2017
Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. – spełnienie warunków

10.08.2017godz. 15:47

Raport bieżący nr 27/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar S.A.

26.07.2017godz. 10:57

Raport bieżący nr 26/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. – spełnienie warunków zawieszających