Raport bieżący nr 31/2017
Zbycie pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. – EUCOCAR S.A.