Raport bieżący nr 36/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-10-18
Godzina publikacji 13:45
Raport bieżący nr 36/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 października 2017 r.:

  1. KL Investment Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 49,47% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów;
  2. CORPOR CAPITAL Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.630.540 co uprawniało do 49,97% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 29,12% ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-18
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-18