Raport bieżący nr 34/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r