Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

31.10.2017godz. 15:59

Raport bieżący nr 39/2017
Aktualizacja informacji dot. nabycia akcji EUCOCAR S.A.

27.10.2017godz. 17:55

Raport bieżący nr 38/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EUCOCAR S.A.

18.10.2017godz. 14:24

Raport bieżący nr 37/2017
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

18.10.2017godz. 13:45

Raport bieżący nr 36/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 r.

18.10.2017godz. 13:35

Raport bieżący nr 35/2017
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

18.10.2017godz. 13:14

Raport bieżący nr 34/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r

10.10.2017godz. 14:18

Raport bieżący nr 33/2017
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.