Raport bieżący nr 39/2017
Aktualizacja informacji dot. nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 

Data sporządzenia 2017-10-31
Godzina publikacji 15:59
Raport bieżący nr 39/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 38/2017 z dnia 27 października 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”) informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym od Q Securities S.A., odcinka zbiorowego obejmującego 9.000 szt. akcji spółki EUCOCAR S.A., reprezentujących 9% kapitału zakładowego EUCOCAR S.A.

Tym samym Emitent stał się właścicielem akcji reprezentujących łącznie 89% kapitału zakładowego spółki EUCOCAR S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-31
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-31