Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


 

Data sporządzenia 2017-09-29
Godzina publikacji 12:27
Raport bieżący nr 32/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2017 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Mirosława Zendran, osoby blisko związanej z Wiceprezes Zarządu Jolantą Zendran o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-09-29
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-09-29