Raport bieżący nr 37/2017
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze