Raport bieżący nr 37/2017
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 

Data sporządzenia 2017-10-18
Godzina publikacji 14:24
Raport bieżący nr 37/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2017 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pani Agaty Rosy-Kołodziej  – Członka Zarządu Spółki o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadomienie z art. 19 ust. 1 MAR – transakcje na akcjach EuCO S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-18
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-18