Stowarzyszenie Złota Cooltora dziękuje Europejskiemu Centrum Odszkodowań za wsparcie.